h\u00ecnh \u1ea3nh : tr\u1eebu t\u01b0\u1ee3ng, G\u1ed7, ng\u1ecdt, th\u00fa v\u1eadt, d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng, b\u1ee9c t\u01b0\u1ee3ng, con m\u00e8o, n\u00e2u, \u0110\u1ed9ng v\u1eadt, \u0110i\u00eau ...Điêu khắc lông mày

Điêu khắc hairstrokes

Phun xăm chân mày

Phun xăm thẩm mỹ

Điêu khắc chân mày

Điêu khắc lông mày huongtrabeauty

Điêu khắc hairstrokes huongtrabeauty

Phun xăm chân mày huongtrabeauty

Phun xăm thẩm mỹ huongtrabeauty

Điêu khắc chân mày huongtrabeauty